Dra el till replokalen

Om det är så att du funderar på att kanske göra om garaget till replokal, så kan det även vara så att du behöver ha mer el där. Det gäller ju då att dra ut el dit och det på rätt sätt. Det du behöver vara medveten om är att alla typer av elinstallationer samt dra el, det ska göras av en registrerad elinstallatör. Så det kan vara bra att anlita en elektriker i Örebro om det är där du bor. 

Vissa elarbeten är ok att göra själv, men bara om det är så att du har goda kunskaper inom det som ska göras. 

När det gäller elinstallationer är det väldigt viktigt att inte ta risker, eftersom det kan få allvarliga konsekvenser för hälsa och egendom. En felaktig installation av el kan leda till skador och brand i byggnaden. Det kan också leda till svåra personskador eller till och med döden.

Anlita en bra elektriker

När du ska anlita ett företag för att utföra elinstallationen se då till att kontrollera att de är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Du kan med fördel själv planera var eldragningen ska ske, så att du vet var det ska vara. Fundera på vad du behöver, om det är armaturer i taket, belysning över bänkar, vägguttag med mera. 

Var ska uttagen sitta, behövs det uttag i taket eller räcker det med att ha dem på vissa av väggarna? Genom att ha en bra skiss att utgå ifrån så kan du tillsammans med elektrikern få till det på bra sätt.

25 Feb 2022